”Förbli i mig…”

Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt.

Joh 15:1-5

Texten ovan kan framställas som ett hot: ”…om ni inte…”. Men är det så man måste uppfatta den?

Låt oss betrakta texten på ett annat sätt: ”Ni är redan nu rena…” ”Förbli i mig…”

Texten utandas ju ett löfte. Då vi förbli i Jesus Kristus förblir Han i oss – Amen! Då rensar Fadern oss, för att vi skall bära mer frukt – nytt liv. Denna rensning kan göra ont och ta tid. Men eftersom vi håller fast vid Jesus Kristus och Han till oss kommer Faderns omsorg osvikligt att bära frukt i våra liv.

Vi kanske inte upplever eller ser det just nu. Det kanske är mycket som måste ske med ett gammalt förvildat träd innan det bär frukt. Men Faderns omsorg är obeveklig, vad Han lovat kommer Han genomföra!