“Förbli i mig…”

Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig.

Joh 15:1-4

Fråga och svara dig själv: “Har jag förblivit i Herren Jesus Kristus”?

Nej, du behöver inte fundera på om du alltid varit prefekt – det har ingen varit. Men fråga: “Har jag förblivit och vuxit?”

Kom du igenom porten, men började aldrig vandra. Eller vandrar du med en fot i världen och en i tron? Tog du tagit ditt kors?

Frågorna är känsliga, ingen skall döma den andre! Men vi behöver utmana varandra att våga ställa oss i Ordets ljus.

Vi är Guds barn när vi gått igenom porten, men går vi vidare – tillsammans med Jesus Kristus och Hans Ord? Hör vi vad Han säger, eller låter vi oss luras av sövande urvattnade politiska korrekta Bibeltolkningar – nya läroro färgade av världens filosofi, som är färgad av demoniska krafter. 

Jo, det är starka ord – “demoniska krafter” – med det är dessa krafter som tar allt mer plats i “städade rum”, där Gud med enkla politiska beslut visats på dörren och kastats ut.

Detta sker också i kyrkliga kretsar. Man förnekar att handlanden som Guds Ord kallar synd är synd och gör dem till mänskliga rättigheter. Man tillåter demoniska krafter flytta in och förnekar Guds Ords auktoritet!

Var står du i detta? Förblir du i Jesus? Låter du dig dagligen rensas av Fadern – eller kommer du en gång kastas bort?

Det är dags att förstå: Vi lever i en explosivt hårdnande andlig strid. Du måste fatta ett beslut!