Guds Ords kraft

Vi formas av det, när vi läser det – OM vi läser det… 

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Heb4:12

Det är Guds Ord – inte någon allmän opinion – som skall forma och styra (vägleda) oss. Men det är ju klart:

  1. Lyssnar vi bara till ledares och samfunds ställningstagande.
  2. Låter dessa oemotsagda tolka Ordet.
  3. Låter dem exklusivt utforma “Guds vilja och lag”.
  4. Hoppar över vår egen Bibelläsning.

Då får Ordet inte möjlighet att verka i oss. Då är det mänskliga värderingar som styr oss.

Satan har lyckats lura många kristna idag! Fått dem att jaga vad världen lockar med, till den grad att de inte “hinner” läsa Bibeln. När de sedan utestängt Ordet kraft, har lögnen kunnat trängt in i deras liv och de står utan Andens olja.

Om oljan och uppryckandet säger Jesus:

Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.

Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes.  

Matt 25:1-4,  10

Lämna en kommentar