Förlåtelse

…förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. … om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.

ur Matt 6:12-15

Gud har genom Jesus Kristus förlåtit oss. Men Han inte bara glömmer det som varit, Han låter oss också startat om gemenskapen med Honom. Kanske vi behöver fundera lite på detta.

Mycket lära om förlåtelse handlar om, att vi skall bli kvitt förtärande bitterhet. Man lär att man ska förlåta, glömma och gå vidare – ofta utan fortsatt gemenskap. Men Gud exemplifierar inte förlåtelsen så. Han förlåter och vill ha gemenskap.

Min tanke om detta kan vara svår för oss. Men kanske lär oss terapeuter och beteendevetare fel. Guds förlåtelse är fullkomlig förlåtelse – inte bara ett glömmande.

Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra.

Kol 3:13

Lämna en kommentar