Jesus skall gör oss…

Matteus berättar i kap 4 vers 18-22 om Jesu möte med de första lärjungarna, några enkla fiskare, Han sa till dem: “Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.”

Vi vet att de var vanliga människor, vanliga jobbare. De hade säkert inte någon hög utbildning eller hög samhällsstatus, ändå valde Jesus dem till sina lärjungar. Han valde att lära dem att ”fiska människor” och valde dem, för att sprida den kristna tron och bygga den kristna kyrkan.

Tycker du att du inget har? Minns då!

Det var med sådana, ungefär som jag och du, det började. Genom gemenskap med Jesus Kristus, kan vi alla få nåd att göra skillnad. Alla som valt och väljer att lyssna till och ledas av Honom, har samma uppdrag och samma möjlighet som fiskarna vi Galileiska sjön.

***

Upplever du uppmuntran av detta jag skrivit ovan, minns då att jag är en f.d. elektriker. Jag fick avbryta mina studier för att jag orkade inte med läsning och skrivning – pga ordblindhet – och jag har aldrig kunnat läsa teologi. Så upplev uppmuntran i det du just läst: Kan Gud använda Bertil, kan Han använda mig!

1 svar på ”Jesus skall gör oss…”

Lämna en kommentar