Förstörelse kommer till jorden

Från Facebook gruppen God’s Glory Ministry Svenska, hämtar och delar jag följande, förmedlat av Carmelia Adeström:


Förstörelse kommer till jorden. Förbered dig Nu! Tiden rinner ut. 

I morse sökte Herren min uppmärksamhet för att tala till mig och skriva ner vad han sa. Som vanligt skriver jag ner konversationen som jag tagit emot den:

“Förstörelse kommer till jorden och Mitt folk är fortfarande inte redo och förberedda för vad som kommer. De har förkastat Mina profeter, inte alla, men många har. De har förkastat Mig och Mina varningar för vad som kommer. Var inte tyst Mitt barn, fortsätt att berätta för dem att de måste förbereda sig! Först i anden, genom att dra sig nära Mig, och sedan förbereda i det naturliga, hur jag leder var och en av er. 

Svält, pest, jordbävningar, naturkatastrofer, allt kommer att öka i hastighet. 

Kom, mitt barn, närma dig Mig, där du är säker. Jag kommer att skydda dig genom allt! Lyssna till Min röst och lyd på alla sätt som Jag leder dig. Förbered dig nu, innan det är för sent, tiden börjar rinna ut. Snart finns det ingen tid att förbereda sig säger Herren!”

Lämna en kommentar