Gemenskap

Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss.

1 Kor 12: 12-13

Lemmar – så är vi kallade att vara för varandra som kristna bröder och systrar i Gud – lemmar i Kristi kropp. Ofta exemplifieras dessa lemmar i form av både andliga och praktiska funktioner. Kanske blir det ibland för mycket av detta exemplifierande? “Du måste hitta din kallelse!”

Kanske glöms i detta det enkla bort, som är det viktiga: Att vi är just en kropp. Det är inte var enskild lems färdigheten som är det stora, det är tillhörigheten till kroppen – enheten med kroppen – som är det stora.

Det viktiga är kanske inte vad vi kan göra utan vad vi faktiskt är – syskon. Att vi får vara förenade för och känna vila, glädje, trygghet och styrka i varandras gemenskap.