All ära till Gud

Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Nu har hans nåd blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet.

2 Tim 1: 9-10

Kommentarer till dessa ord är nästan överflödiga. De passar i samma kategori av kristallklart evangelium som ex Joh 3:16.

Allt är nåd! All ära till Gud! Orden är skrivna till Timoteus, som Paulus säger har en uppriktig tro, 2 Tim 1:5. Dvs helt oförställd, utan skryt och hyckleri. Den tron applicerar bibeltexten rakt in i våra liv – för evigt.

Lämna en kommentar