Gemenskapens präglande

…Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.

1 Joh 1:3

Hur lever vi ett segrande kristet liv? Det finns en grundläggande insikt: Vi präglas av det och dem vi omger oss med.

Hunden präglas av husse och matte. Barnet präglas av föräldrar och miljö. Manen och hustrun präglar varandra. Som kristna, präglas vi av gemenskap med Guds ord och bön – men också av världen vi väljer att leva i…

Insikten om att vår gemenskap präglar oss, är en insikt vi måste vi låta få effekt.

Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.

Ef 6:11

Den rustningen är en personlig gåva, som ges i gemenskap med Anden.

Hur mycket medvetenhet och tid ger vi den gemenskapen? Ett segrande liv handlar inte om tekniker, det handlat om att låta Gud – genom sin Ande – få prägla oss att bli lika Hans Son, Jesus Kristus.

Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild.

Rom 8:29

Lämna en kommentar