Gud har omsorg!

Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Matt 6:34

Versen är så ofta citerad att den stundtals upplevs som en kristen floskel. Men nej! Det är Guds Son som talar och igår fick jag i uppdrag att dela den med någon här (kanske några).

Bygg din dag på denna vers! Denna är sann, och lär dig skilja mellan planer och ältande oro, säger Anden.

Planera är något vi ofta göra, men det är inte samma som att oroa sig. Planer kräver stundtals uppmärksamhet och kraft, men oro gnager ständigt och tar ofta all kraft – så till den gräns att vi prioriterar bort tiden för gemenskapen med Honom.

I uppdraget ingår också påminnelsen om kören i en välkänd sång:

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus,
för att hjälpa dig i nöden är han där.
Ser du efter, skall du finna att där står han,
för att lätta alla bördor som du bär.

Lämna en kommentar