Vaksamhet!

Satt igår kväll och läste Guds Ord. Jag var i berättelsen om Getsemane där Jesus finner Petrus, Jakob och Johannes sovande, trots att de uppmanats att “be och vaka”, Jesus uppmanar dem på nytt: “Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” (Mark 14:38)

Hur jag sedan hamnade på nästa ord vet jag inte, men det fyllde på: När den starke, beväpnad vaktar sin gård, får hans ägodelar vara i fred. (Luk 11:21)

Därifrån förflyttades min tankar till: Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. (Ef 6:11)

I det fysiska, är det ganska lätt att vara kristen i vårt land, i det andliga är det tvärt om. Där ligger djävulens listiga angrepp väl dolda i bekymmerslöshet och lättvindighet.

Låt oss vara vakna, med hela Guds vapenrustning som hjälp.

Lämna en kommentar