Han tog inte, Han gav

Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?

1 Kor 15:55

Han kom inte som krigsherre, inte som sändebud för någon gud, för att utrota dem som inte vill tro på den guden. Inte för att med våld tvinga folk erkänna någon Allah, eller slakta de som vägrade och göra dem till ett offer för guden.

Han kom inte för att slakta och offra andra, Han kom för att offra sig själv.

Han offrade sig och steg ned i dödsriket, krossade dödens seger, befriade dödens fångar. Därifrån uppstod Han, ur dödens grepp, sedan Han brutit sönder dödens udd.

Han kom inte som en krigsherre, Han kom som ett offer, för kärlekens och livets skull.

Prisad är Han – Jesus Kristus – för vad Han gjort och gör! Amen!

Lämna en kommentar