Hela sanningen

Hela sanningen

Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 

Joh 14:16

Vad innebär “hela sanningen”? Är det att enbart tala om det positiva, att till exempel bara tala om fartens tjusning, i samband med bilkörning? Ingår inte också riskerna, i “hela sanningen” om att åka fort?

Exemplet ovan kan överföras på mycket annat. Sanningen är ofta dubbelbottnad – ibland totalt polariserad. Men ganska ofta, vill vi bara se och tala om den positiva sanningen, den negativa är obekväm och vi vill helst slippa tala om den, eller ens tänka på den.

På samma sätt är sanningen om Gud, frälsningen och himmelriket bara halva sanningen – den bekväma och lättförmedlade delen. Men den sanningen har en motpol: Djävulen, domen och helvetet.

Hur obekväm den delen av sanningen än är, är den likväl en del av sanningen. Den delen utgör en nödvändig del av en helhet, som jag och du behöver förstå och ibland påminnas om, för att kunna uppfatta vad evangelium verkligen handlar om.

För frälsningen från Gud, är inte bara en bonus, eller ett möjligt tillval, här och nu. Frälsningen är en fritt erbjuden nödvändighet, för nuet – och för all framtid. 

Lämna en kommentar