Denna världens tankar vs helgelsen

Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.

Joh 5:19

“Hela världen”, samhället lokalt och globalt, står under den ondes (Djävulens) våld. Förstår vi alla vad det betyder?

Nej! Vi ser hur många kristna kommit bort från insikten att: Världens tankar och värderingar styrs av världens herre, Djävulen.Hans tankar genomsyrar allt mer världens tankesätt.

Detta är självklart något vi som kristna måste vara medvetna om. Världens bedömande, styr oss ofta bort från Guds avsikt och vilja. För världens värderingar styrs osynligt mot att likställas med världens herres vilja. 

Det är inget onaturligt med detta – världen står ju under den ondes våld. Men som kristna, får vi aldrig låta oss styras av politisk korrekthet – världens bedömanden –  utan av Guds Ord.

“Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. … Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning.”

Jesu  bön i Joh 17:15-17 

Erkännandet av Guds Ord och den okluvna viljan att leva enligt detta, kallas helgelse. Vi väljer att ledas av Ordet och Anden, in i hur Gud vill att vi skall bli och vara. 

Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Den som avvisar detta avvisar alltså inte en människa utan Gud, som ger er sin helige Ande.

1 Tess 4:7-8

Förnekar vi Ordet, förnekar vi Honom som gett oss Ordet och upphöjer i stället världens herre också till vår herre.

Lämna en kommentar