Jesu Ord

Håll fast: Guds boning och Jesu Ord

Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig. 

Joh 14:23-24

Att hålla fast vi Hans Ord, innebär att i alla stycken och stavelser oförskönat och opåverkat, erkänna och bevara Hans Ord som sant och kompromisslöst. Men vad innebär då det motsatta?

Jo, i först skedet, innebär det att vi inte håller med. Vi förvånas kanske över dem och tycker de är svåra. Detta är nog ok – när det stannar där…

Men om vi gör om dem, lägger in tolkningar som tar udden av dem eller förklarar dem som omöjliga och sopar dem under mattan, vad har vi gjort då?

Vi har förkastat Han Ord – även om många ryggar inför detta påstående och försöker rättfärdiga sig, genom att hänvisa ex. till “tidsandan”. Konsekvensen är ändå ett förnekande av vad Han sagt, och genom Ordet ännu säger, ett degraderande av vem Han är i våra liv – dvs vår Herre. 

Hur blir det då med förutsättningen för: “…vår boning hos honom”?