Agape

Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek – agapē – så är jag ingenting.

1 Kor 13:2


Tänk vad ordet kärlek har missbrukats – ja hånats. Brukats som slagord i debatter och klyschor för den “kärlek” som hbtq-linjen företräder: “Störst av allt är kärleken !” Och därmed menar man att all form av kärlek är kärlek.

Men den kärlek Paulus talar om ovan är fjärran från eros. Eros var den erotiska kärlekens gudinnan enligt grekiska mytologin – begärens och åtråns gudinna. Det finns ingen underton av erotik i ordet agape. Agape är den rena Guds kärleken till människan.

Den får Jesus Kristus att offra sig för oss, för att vi skall kunna bli Hans bröder och systrar.

Där med blir gåvor som profetians, kunskapens, trons gåva till under och mirakler osv, ytterst ett utslag för Guds rena och djupa kärlek – agapē – inte vägar för självhävdelsen, berömmelsen och ekonomisk vinning.

När vi söker gåvorna måste vi våga pröva oss själva!

Allt det Anden vill ge genom oss måste ljuda i ton av den kärlek Gud har -som fått sitt uttryck i den kärlek Jesus Kristus visar.