Jesus skall göra det

När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sade till dem: “Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.”

Matt 4:18-19

Så enkelt det var. Jag tror att denna enkelhet ofta verkat i väckelseperioder genom tiderna. Jesus har gjort vanliga människor till “människofiskare”.

Nej, jag vill inte nedgradera teologisk skolning! Men jag tror faktiskt att Jesus kallar och utrustar än idag – och har ju sänt Anden som hjälpar.

Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.

Joh 14:26

Låt oss inte underskatta denna gåva och låt oss inte vara rädda för att i tro gå på den kallelse vi fått.

Lämna en kommentar