Kan en kristen bli religiös?

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten.

1 Tim 4:1-2

Det fanns på Jesu tid en längtan att komma djupare i tron som urartat i livlös lagiskhet, de skriftlärde är exempel på detta. Men än mer kommer detta förstärkas i ändens tid. Villoandar kommer, genom onda lärare, predika allt mer obiblisk lagiskhet för att kristna skall kunna kalla sig kristna.

Dessa lärare kommer samla grupper av människor till sekter. Mantrat i dessa sekter blir (och är) att de själva är de “sanna kristna” och vi andar är falska hycklare.

De kommer plocka Bibelord och mena sig ha Bibeln som grund, men de har bara Bibeln som symbol flagga, för att dämpa vår vakenhet och förleda oss. De kommer föra oss bort från nåden genom Jesus Kristus och därmed från Gud.

Se upp för deras krav för ett äkta och sannat kristet liv: Stämmer deras ord med Guds Ord?

Lämna en kommentar