Tabu att tala om äktenskap?

Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad, för Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare.

Heb 13:4

Hur ofta hör du undervisning om äktenskapet? Hur ofta vågar någon, inför församlingen, eller i andra sammanhang, lyfta fram versen ovan – och det finns ju fler dylika.

“Du vet, det är lite känsligt, för flera här är skilda, andra sambos, några har barn på annat håll, mm… och man kan ju såra dem. Dessutom – är ingen syndfri!”

Så raderar vi bort denna och liknande bibelverser och omfamnar världens strävan att göra rätt till fel och fel till rätt.

Vilket är viktigast – att följa världens ord eller Guds Ord? Vara timid och bekväm, eller våga vara visselblåsare? Vi skall inte döma, men våga peka på vägen.

“…hur ska de kunna höra om ingen predikar?”

Ur Rom 10:14

Lämna en kommentar