Känn igen profeterna

När det gäller profeten, som tjänare åt Gud, behöver vi vara ytterst medvetna. I ändens tid kommer de att bli fler och vi har några regler för hur vi skall iaktta dem. Men låt mig först peka på ett ord av Jesus, som anknyter till en förkunnelse som behöver dementeras.

Not: Det jag skriver här är inget nytt, bara en påminnelse om vad Guds Ord lär.

Även falska profeter gör under

“Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.” (Matt 24:24)

Det är i undervisning om ändens tid, som Jesus ger oss denna varning. 

Jag har vid några tillfällen hört och läst förkunnelsen att bara Gud kan göra under. Därmed skull detta bevisa att profeten är från Gud, när han/hon gör tecken och under. Jesus dementerar detta med orden ovan. Under och tecken t o m med stora, är inget bevis för att profeten är av Gud!

Profetens bekännelse

Ett måste för att profeten skall blir betrodd för att vara från Gud är att profeten erkänner Jesus som Kristus:

Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. (1 Joh 4:2-3)

Men ord är ord, profetens liv måste bekräfta Hans ord. Jesus säger:

Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket … Många ska säga …: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er.  (ur Matt 7:21-23)

Att känna någon, är något helt annat än att känna till någon. Om profeten känt Jesus, skulle Jesus känt profeten. Om profeten känt Jesus, skulle profetens liv återspeglat Jesus. För Jesus känner man inte, utan att spegla Hans undervisning genom sitt leverne. Jesus är Guds Son, Jesu Ord är Guds Ord.

Profetens frukt

Specifikt om profeterna säger Jesus också: 

Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.” (Matt 7:17) 

Trädets frukt avslöjar trädet. En falsk profet för inte fram människor till evangeliums fulla sanning, så att de omvänder sig och tar emot frälsning. Kanske lockas de till medlemsskap i en församling – men utan att först ha blivit Guds barn. 

Sammanfattning

  • Under och tecken är inget bevis på att “profeten” är en profet från Gud.
  • Guds profet erkänner Jesus som Kristus.
  • Profeten speglar med sitt liv Jesu undervisning – Jesus måste vara profetens Herre i allt.
  • Profetens frukt är god! Människor leds fram till frälsning och/eller stärks i den tro de har – helgas och förs närmare Gud. 

Not: “Profeten” Muhammed må vara profet, men inte Guds profet. Han erkände inte Jesus som Kristus och förnekar att Jesus dog på korset. Därmed är frälsningen omöjlig, människan är inte försonad med Gud… Islam talar alltså inte genom Muhammed om samma Jesus som Guds Ord. Muhammed är därmed exempel på en falsk profet.