Be för vårt land

Har under eftermiddagen, från 15-tiden idag, 4 aug, känt en stark oro för vårt land. Upplever som om ondskan/onda andemakter slåss med Guds änglar om Sverige, på ett särskilt intensivt sätt nu. 

Har haft möjlighet att gå i vår trädgård, ute vid vårt torp, och kunnat be högt och ihärdigt till Gud om landets beskydd och välsignelse över Guds änglahär. 

Känner just nu, vid 17:30-tiden, ett visst lugn, men upplever att det bara är en paus i striden. 

På vilket sätt landet är i fara vet jag inte och behöver inte veta. Vet bara att jag skall fortsätta be och uppmanar dig att också be för vårt land – Amen!

Lämna en kommentar