Kärleken och de andliga gåvorna

Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra:

1 Kor 12: 31

“Kärlekens väg”

1 Kor 13: 1-13

Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

1 Kor 14:1

Liksom frälsningens grund är Jesus Kristus, är grunden för kristet liv Anden.

När Anden utestängs, och liv och verksamhet byggs på enbart mänskligt förnuft, kommer vi fel. Genom historien har förnuftet i perioder upphöjts till ledning för kristet liv – då uppstår: kyrkor, samfund, läror… strider, som får näring från förnuftet.

Ibland ser vi hur Anden griper in och skapar nytt, men ofta skapar förnuftet splittring.

Hur blir då Anden och Andens gåvor ledare för vår liv?

Det sker när kärleken griper oss, som svar på vår kärlek till Gud och nästan.

Andens gåvor ges till dem som osjälviskt strävar efter att älska, så som Gud älskar. Det är i dessa som Andens verktyg kan komma i funktion att tjäna och bygga upp Herrens kropp.

Lämna en kommentar