Den enkla sanningen

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. … Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå…

(ur Matt 5: 17-18).

Har Jesus satt lagen ur spel – upphävt den! Nej! Han har fullbordat dess avsikt.

Lagen bevisar att alla är syndare, utestängda från evigt liv i Guds ljus och hänvisade till en evighet i mörker och ondska. Men detta är inte Guds avsikt med människan. Han avsikt är gemenskap med oss, vilket inte är möjligt så länge vi är syndare.

Sanningen om lagen är att den visar sanningen om oss själva. Men det är inte ändå inte hela sanningen – Amen!

Sanningen om Jesus Kristus är att Gud sände Honom för att uppfylla lagens krav på dom och straff för vår olydnad. Hans offerdöd och uppståndelse blir vår försoning inför Gud. Lagen är kvar, men Jesus tar vår dom. När vi överlåter oss själva till Honom, blir vi delaktiga av Hans försoning.

Lämna en kommentar