Kristus – utan krusiduller

Rom 8:1) Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Fil 4:7) …Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och
era tankar i Kristus Jesus.

Gal 2:20) …nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig.

Det är så jag vill leva varje tanke, varje handling – varje dag och stund av livet!

Min tro manifesteras inte i hur jag uttalar Jesu namn, inte genom vilken veckodag jag firar sabbat och inte genom vilka kläder jag bär. Inte heller i att jag lägger mig till med ett Kanaans tungomål, när jag talar och skriver eller hälsar alla med “Frid broder! Frid syster!” när jag möter dem.

Jag är enkel i min tro och i mina försöka att alltid leva i Kristus och med Kristus i mig – helt utan krusiduller.

Lämna en kommentar