Gemensamma nämnare och mål

Behöver detta krocka? Nej, det får inte krocka! För om man bara har en minsta gemensamma nämnare för kristen gemenskap och saknar ett gemensamt mål, blir det fel. Den gemensamma nämnare är självklart Jesu Kristi nåd och frälsning – Amen! Men också målet är klart uttalat:

Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. (Kol 1:10)

Profana föreningar saknar inte mål. Inte heller Guds barns gemenskap (samfund, församling, fristående grupp) får sakna mål: Målet är att vi alla skall bli lika Jesus Kristus.

Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. (Fil 3:12)

Vi har inte alla kommit lika lång i detta, men målet är tydligt. Det formas av Guds ord och inte av världens.

Lämna en kommentar