Ledda av kärlek

En laglärd farisé frågade:

“Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Jesus svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Matt 22: 36-40

När vårt liv blivit befriat från skuld och dom, genom bekännandet av Jesus Kristus som frälsare och Herre, kommer vår sanna och innersta vilja, vår längta och drivkraft, bli att uppfylla buden ovan, då kommer vi rätt – utan att vrida och bända på kyrkliga läror, regler, traditioner.

För när vi verkligen älskar Gud och vår nästa, driver oss den kärleken att göra rätt mot dem – genom den lag Anden vill skriva i våra hjärtan.

Även den helige Ande vittnar om detta för oss. Först säger han: Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem. Och sedan säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen…

Heb 10:15-17

Lämna en kommentar