Ut ur fångenskapen

Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker.

Jes 42: 6-7

Drygt 700 år f.Kr. talade Gud dessa ord genom Jesaja: Fångenskapen skall brytas. Fångenskap som människan försatt sig i själv när hon “befriade” sig från Gud. För det blev ingen frihet hon skapade, utan fångenskap. Fångenskap i sitt jag, sin värld, i sina misslyckanden, sitt kaos – bokstavligen och till sist, ett eviga helvete. Det var till den “friheten” Satan lockade henne.

Ingen människa kommer därefter i egen kraft ur denna fångenskap. Ändå kan hon bli befriad att återvända till Gud – det sker genom Jesus Kristus. Han skapar ljus, ljuset pekar på sanningen och i sanningen, kan människan se öppningen Han brutit upp – vägen (den enda) genom fängelsemuren.

Lämna en kommentar