Lyhört tjänande – 2024

“…den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Matt 20: 26-28

På olika sätt – med olika berättelser och genom enkelt praktiskt handlande och slutligen genom sitt eget offer – har Jesus gång på gång upprepat budskapet: “Ni skall vara varandras tjänare.”

Vi skall inte eftersträva någon annan status, en tjänandets status och alla som vill tjäna måste hålla sig nära Herre. Detta är ju nödvändigt, för att kunna lyssna in Hans befallningar.

Lämna en kommentar