Populism

Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

2 Tim 4:2-4

_____

Gårdagens inlägg kanske syntes kärvt och negativ, som en avrådande från att bli profet om Gud kallar… Men nej! Det var ingen avrådan, men en uppmaning till medvetande om vad man får förtroendet att svarar ja till.

Förr fanns ett öknamn på vissa präster – men kalla dem “brödpräster”, bättre namn vore “yrkespräster”.

Detta är människor som går utan kallelse. De går in i sin uppgift – och den kan se olika ut – utifrån att uppgiften är ett yrke, eller utifrån att de känner ett socialt engagemang.

Men man går in i tjänst hos Gud för att ge – vad Gud bjuder att ge.

Det innebär inte bara att få glädjen och beröm för att kunna lyft. Det innebär också modet att sätta finger på orsak till fallet och tydligt peka ut faror.

Här saknas allmänt mycket av den oräddhet som krävs för att vara Guds sanna redskap och våga förkunna hela registret av Guds Ordets budskap. Från välsignelse till tydlig och bibelförankrad förmaning.

Jakten på populism har tagit ett starkt grepp på många.