Se till…

När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: “Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er.”

Matt 24:3-4

Svaret Jesus ges kan först uppfattas som “Goddag yxskaft”, det svarar ju inte alls på frågorna.

Men denna inledning – de första orden – är oerhört viktiga. Vi har själva ett stort och viktigt ansvar. Visserligen skall vår herdar vaka över oss, men i slutänden kan vi aldrig skylla på pastorn eller ledare.

“Se till…”, var medvetna, observanta, behåll riktningen! Att ta eget ansvar, avs vad man läser, lyssnar till, ser på… är ett val man personligen måste göra och hålla fast vid.

Först när Jesus satt rubriken, börjar Han berätta om tecknen. Han vet, att i den tid Han sedan beskriver, tar Satan till allt han kan, för att få oss att avfalla.

Lämna en kommentar