“Till vem skall vi be: Gud eller Jesus”

Jesu undervisning om bön exemplifieras med bönen “Fader vår”, Matt 6:9-f och Luk 11:1-f. Personligen tänker jag att Fadern är det samma som Gud. I Joh 16:26 fortsätter Jesus undervisningen och säger att vi skall be Fadern i Hans (Jesu) namn.

Bön får sedan en helt ny dimension när Jesus dör på korset. Förhänget (förlåten) i templet, som visar på syndens effekt, delas i två delar och vi kan i Jesu namn gå ända fram till Fadern. Vi går direkt till Gud, sedan Jesus öppnat den smala . Vi får i kraft av Jesu försoning – i Jesu namn – komma direkt till Gud.

Men nu vet vi också, att Fadern och Jesus är ett – Joh 10:30. Därför tror jag inte vi skall göra detta till en lagisk lära eller teknik. Själv ber jag ibland till Fader i bland till Jesus och jag tror att båda bönerna “når fram”.

Lämna en kommentar