Tro…

En för många nästan ångestladdade fråga, i samband med frälsningen, är frågan om tro: “Hur mycket tro behövs, för att bli frälst?”

Kanske har du aldrig funderat på detta, dvs i form av mängd – då skall du inte heller göra det. För tro är inget man kan bygga upp, som muskler. Man kan inte träna sig till “tillräckligt mycket” tro – bita ihop, tvinga fram – prestera ett mätbart resultat. Tro är inte fysiskt mätbar, tro är en inre visshet, en inre övertygelse.

Tro börjar ofta med en aning, en fundering, en vilja som tar sig uttryck i att du söker förståelse för vad tro är – t.ex. att du läser denna sida. “Något” har lockat dig att söka och läsa, detta är trons frö. Gud har planterat det i ditt hjärta! Detta är ingen slump och nu har nyfikenheten bildat en grodd, som visar sig i att du kommit hit.

Du bär alltså redan på ett frö – ja, ett redan spirande frö av tro! Tron har visat livstecken, så minns detta: Tro är inte mängd, tro är inre liv, som förändras, växer, blir starkare och starkare, och tar sig uttryck i vilja till livsförvandling. Tron ger din tillåtelse till Gud att låta Honom frälsa dig.

Du är påväg, i ett växande – värna och vårda din tro! 

Lämna en kommentar