Vem är Gud?

För den som inte funderat tidigare över detta kan Han behöva en presentation

Gud är den som skapat universum och jorden, Den Högste! Han kallas därför också Skaparen, men Han kan även kallas Fadern. Söker jag i min Bibel (via datorn) på dessa tre namn blir statistiken denna:

• Fadern 2 gånger
• Skaparen 116 gånger
• Gud   3201 gånger

Att försöka förklara vem Gud är eller hur Han är, är omöjligt. Men låt mig försöka ge dig “en smula av en smula” – en både komprimerad och ofullständig förståelse. 

Vem/vad är Han

Kristen tro, är tron på en monoteistisk Gud, till skillnad från polyteistisk gudstro. Som kristen tror jag på Gud, inte gudar.

Vem är då Jesus Kristus och vem är Den Helige Ande? Är inte dessa gudar? 

Nej, de är “personligheter”, genom vilka Gud förmedlar sig och sina egenskaper för oss. Gud verkar (arbetar) i och genom Jesus Kristus, i och genom Den Helige Ande. De utgör tillsammans det vi kallar för “treenigheten”. De är Gud, inte gudar.

Hur är Han

Han är kärleken: Den ursprungliga, rena, fullkomliga, osjälviska…  och Han vill oss enbart allt tänkbart gott! 

Lämna en kommentar