Under mattan

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. … Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1 Joh 1:7 & 9

Säkert har du hört uttrycket “sopa under matta”. Dvs gömma något, inte våga ta diskussion, förtränga, inte erkänna… Man tror att blundar man för något, kommer det att försvinna med tiden.

Men där under mattan ligger det. Då och då snubblar vi på det, då och då stiger vi på det och det krasar och ömmar – försvinner gör det inte! Inte förrän det dras fram ur mörkret, ut i ljuset, först då kan det hanteras, bearbetas och så slängas i “glömskans hav”.

Så är det också i vårt förhållande till Gud.

Han har lovat att slänga våra felanden i glömskans hav, om och när vi bekänner våra synder. När vi gör det, vet vi att Han är trofast och rättfärdig och förlåter.

Lämna en kommentar