Helgad & helgelse

Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av Anden och tror på sanningen.

2 Thess 2:13

Att vara helgad betyder att vara utvald av och för Gud. Man kan förstå det som ett annat ord för frälst. Genom Den Helige Andes nyfödande, blir vi utvalda, dvs. ryckta ur världens grepp och förvandlade till Guds barn – helgade åt Gud. Men därmed är vi inte färdiga.

Vi formas ständigt som Hans barn hela livet, även om vi blir 80, 90, 100 år eller mer. Vi är helgade – vi är Guds utvalda – men vi helgas också i en ständigt pågående “process”. Som Guds barn måste vi låta Guds Ande för oss vidare, med målet att bli lika Hans Son i hjärtats renhet, det leder till ett förnyat och förändrat handlande.

Denna helgelse är inte omedelbart och inte alltid smärtfritt och vi är på olika nivåer i processen. Medvetet låter vi Gud helga oss – hela livet igenom.

Lämna en kommentar