Våga agera på svaret

Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

1 Pet 1:6-7

Guld är värdefullt! Mycket kan brinna upp, förstöras, tappa värde, men guld… Ändå, skriver Petrus: “Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld…”

Även om guld är värdefullt och nästa oförstörbart finns det något som är mer värdefullt – vår tro!

Vad är det då vi uppskattar och vårdar mest i livet? Det är en fråga vars svar blir en indikator. Hur mycket tid lägger vi ner för att vårda vår tro och hur mycket lägger ner vi för att vårda det jordiska – som vi en gång skall lämna?

Vi vet själva svaret på frågan – låt det leda oss vidare.

Lämna en kommentar