Fortsätta resan

Lägg därför bort… (1 Pet 2:1)
Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort… (Ef 4:22)
Men nu ska också ni lägga bort… (Kol3:8)
Lägg därför bort… (Jak 1:21)

Vad det är vi skall lägga bort, kan vi läsa själva och jag hoppas att vi var och en vet vad det gäller. För detta “lägga bort” är en personlig process – helgelse – den är påkallad, för att vi allt mer skall bli lika Hans Son.

Låt oss bara inte blanda ihop detta med vägen till frälsning, helgelsen är vägen som följer efter frälsningen – som pågår hela livet. Helgelsen, bortkopplad från frälsning av nåd frälser inte, vi måste bekänna oss som syndare, erkänna behovet av nåd och välja Jesus Kristus som Herre. Därefter lyssnar vi till och följer orden om “lägga bort”.

Ni är ju födda på nytt… (Pet 1:23)

De orden finner vi strax innan vi läser orden “Lägg därför bort…”. Har du fått nåden att påbörja resan – res då vidare.

Lämna en kommentar