Vakna!

Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

vers 33, ur Matt 23:1-36

_____ 

(Följande skriver jag för att jag får inte förtiga vad jag uppfattar som Herrens tilltal.)

Vad var det som till slut fyllde Israels mått? Folkets gärningar… politiska felsteg…?

Nej, det var de religiösa ledarnas agerande! Det var de skriftlärdes och fariséernas hyckleri, som rågade måttet.

Detta vilseförande ser vi också nu i Sverige!

Det finns kristna ledare idag som är medlöpare till starkt Gudsförnekande strömningar i Sverige:

  • De antikristliga, förnekar Jesus Kristus som enda vägen, trots att Guds Ord otvetydigt understryker detta!
  • De sexual liberala, förnekar Guds vilja för sexualiteten som kopplad till en man och en kvinna i ett livslångt förbund. Förebilden för människans starka, djupa och livslånga gemenskap med Gud.

Vi som tror på Guds viljas absoluta riktighet, måste gå bort från gemenskap där dessa ledare verkar, annars blir medlöparnas medlöpare – i uppror mot Gud.