Var inte rädd för Anden

Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.

Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske.

Ur Joh 16: 7-13

Talet om Den Helige Anden, har ibland skrämt människor. Människors sökande efter Andens fysiska manifesterande har periodvis skapat en “äventyrsrörelse”, som upplevts som osund och som i stället för att skapa ett öppet välkomnande av Anden, snarare skapat ett tveksamt avståndstagande. 

Anden har därmed blivit något av ett “tillval” till den kristna tron. En bonus man kan tacka ja till, eller säga nej. Anden har därmed gjorts till en notering i marginalet, när den kristna tron förklarats. Men Anden är vårt kristna livs hjärtslag. Utan Anden blir våra tro som kristna enbart frågan om en lära, medan Anden omformar läran till liv. Ett liv i gemenskap med livets Skapare och Fullkomnare.

Anden, endast Anden, kan leda oss in i hela sanningen.