Porten och vägen

Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete.

Joh 10:9

Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Joh 14:6

Kristen tro börjar vid porten (Jesus Kristus) och fortsätter med den nya vägen (Jesus Kristus) som leder vidare till himmelriket. Under hela vandringen har vi gemenskap med Gud, i Jesu Kristi namn och genom Anden.

Religionerna börjar med vägar, kantad av krav och regler, de sägs leda till en gud, en nyckfull gud. Vi vet inte säkert hur han kommer reagera när vi väl är framme. Kanske öppnar han porten, om han tycker vi skötts oss bra, annars…

Kristen tro är relation med Gud, från dag ett, medan religion alltid är ett fruktlöst försök, att en dag hitta en gudsrelation.

Lämna en kommentar