Allt samverkar

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och Han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill. 

Rom 8:26-27

Ja, till och med när vi själva inte vet och förstår vad vi verkligen behöver be om, ber Ande – och Gud lyssnar till Andens tysta bön!

Det är inte att undra på att Paulus fortsätter:

Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter Hans beslut.

Rom 8:28

Vi kommer aldrig att se och förstå hur mycket Gud verkligen verkar för oss, skyddar oss, och hur Han vänder skeden, så de verka till vårt bästa. Vi litar på och vet att Han gör det och att det som sker, sker med Guds tillåtelse.

Lämna en kommentar