Att lämna det gamla

Kan vi leva vidare med ett gammalt, kanske destruktivt liv, när vi blivit frälsta? Nej, det går inte att mixa gammalt och nytt – synd och frälsning. Inte heller går det att mixa annan religion och ockultism med Jesus Kristus. När vi blir frälsta lämnar vi det gamla, vända ryggen mot det och vänder oss mot Gud – genom Jesu Kristi försoning.

Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river lappen bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Och man häller inte nytt vin i gamla säckar. I så fall sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Då bevaras både vin och säckar.”

Matt 9:16-17

Detta innebär inte att vi omgående blir perfekta. I sanning är det så, att vi – i oss själva – aldrig blir det, vi är och lever i behov av ständig förlåtelse från Gud. Men vi skall inte utnyttja Guds tålamod med att “synda på nåden”. Vi skall göra vad vi kan för att följa Guds vilja, dvs lyda vad Bibeln och Anden säger. Vi behöver med andra ord rensa bort det gamla livets bråten, som ofta hindrar och förstör, och öppna upp för det nu livets flöde.

Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus.

2 Pet 1:5-8

Be Gud visa dig vad detta betyder för dig och var målmedveten i att följa Hans takt och ordning. Tänk på att synd inte i första hand är specifika “regler och listor”. Synd är allt sådant som vill eller kan komma mellan dig och Gud, hinder för en fullkomligt transparent och sanningsenlig gemenskap.

Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. 

1 Pet 1:14-15 

Lämna en kommentar