Anden är, Jesus var

Rubriken kanske förvånar? “Jesus är vår frälsare, vem är viktigare för vår nåd och relation med Gud?” Sant, om vi bara gör halt vid frälsningen, men vi skall vidare.

Vad innebär frälsning? Jesus säger: “Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.” (Joh 3:5-6)

Vår frälsning är därmed inte enbart nåd och befrielse från synd – för att kunna få gemenskap med Fadern. Frälsningen är födelsen av ett helt nytt liv – smaka på orden nytt liv – en annan sorts liv. Det livet är inte kött, känslor, själ, tanke… det är ande! Det andefödda livet i oss griper tag i och verkar livet med Fadern.

Jesus frälser och möjliggör. Anden lever gemenskapen med Fadern. Om vi förtrycker Anden – dvs syndar – kväver vi på nytt livet med Fadern.

Men inte nog med detta, Jesus säger också: “…jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. … när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.” (ur Joh 16:7-13)

Anden är inte en bonus! Anden är så viktig, att Jesus Kristus, Gud Son, vår frälsare, tar ett steg tillbak, för att ge utrymme för Andens oerhört viktiga fortsatta verk med oss och vårt uppdrag i världen.

Lämna en kommentar