Tungotal

Talet om Anden och tungotalet är starkt förknippat. För några något solkart, för andra något diffus, medan några känner sig besvärade. Jag är ingen teolog, så jag skriver om min erfarenhet.

Tungotalet är för mig ett bönespråk. Det händer att jag upplever att jag skall be för något jag inte känner till. Hur skall det gå till? Jo, Anden forma genom mig obegripliga ord som jag upplever går direkt till Guds hjärta. Ibland upplever jag specifikt vad jag behöver be för, men orden räcker inte. Åter igen – Anden formar orden. (Rom 8:26)

En annan situation är när Anden vill komma med en profetia. Profetia handlar inte bara om framtiden, den avslöjar det fördolda, både avs nuet och framtiden. Ibland talar då en person i tungor och en annan får genom Anden “tolka”. Ibland talar och tolkar samma person Andens hälsning. Detta kan ske i stora grupper, i små grupper och i mötet mellan två människor. (jmf 1 Kor 14)

Kom ihåg: Tungotalet är inte någon mystisk ockultism! Tungotalet är – som alla Andens gåvor – till för vår uppbyggnad.

Lämna en kommentar