Att förneka sig själv

Jesus sade: “Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ?

Matt 16:24-26

“Men förneka sig själv – det låter tungt och negativ!” Så slinker vi snabbt förbi texten, som verkar kosta så mycket.

Men vad är det som kostar, och hur mycket?

Det är värdens kortlivade lockelser som kostar. Vi betalar dem med vårt liv – och kan inte köpa det tillbaka.

“Men ändå, förneka…?”

Ja, just så. Det står inte förkasta – det är något annat. Jesus begär inte att vi skall förkasta våra liv och ge bort allt vi äger, flytta till en i hydda i skogen och börja leva på barkbröd. Men Han vill att vi skall neka egot att styra, för att istället göra Honom till Herre och herde.

Utan Honom som unik Herre, blir vi till sist förlorare, för vi kan aldrig jämka mellan Honom och världen.

Lämna en kommentar