Jesus är inte ett alternativ

Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

1 Kor 3:11

Liv och evighet i gemenskap med Gud, byggs enbart på Jesus Kristus. Det byggs inte på teorier om människans tillkomst, eller filosofier om makter och gudar. Inte heller på personliga urval ur religiösa läror och seder – en mixa av judendom, kristendom, islam, buddism och lite vad du vill. Gud Ord säger klart: Grunden är Jesus Kristus, Han är inget alternativ, Han är enda möjligheten.

Jesus sa: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Joh 14:6

Den som inte renodlat bygger sin gudstro och sitt liv på Jesus Kristus kommer misslyckas! Det finns inga valbara alternativ!

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!

Matt 28:19

Det är ingen tvekan om att Jesus med “lärjungar” avser “till sig själv” och vad Han lärt. Det är därför vår skyldighet att berätta sanningen och inte svamla i denna fråga: Ingen annan grund kan ingen läggas än den som är lagd – Jesus Kristus.

Det finns bara JA till Jesus Kristus – allt annat är NEJ till Gud.

Lämna en kommentar