Bana eller blockera

“Bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land bli slät mark.”

Jes 40:3-4

Orden är profetiskt uttalade om Johannes döparen (Matt 3:3), men kanske bör jag också ställa mig själv i dess ljus: Hur agerar jag? Banar jag väg till Herren, eller blockerar jag den? Gör jag bergen högre och dalarna djupare? Här gäller bön om Gud Andes ledning.

Frälsning är nåd och effekten är vilja till helgelse. Men denna helgelse sker inte per automatik – över en natt. Vi är inte all i fas med varandra och frälsningen sker inte vid målet, utan är grundstenen på ett bygge vi arbetar med.

Nuets synd, är inget vi accepterar. Vi predikar aldrig synden som naturlig, utan erkänner synd som synd – något vi vänder oss bort från.

Lämna en kommentar