SKALL ISLAM FÅ STYRA SVERIGE

Sverige har varit ett kristet land, mycket länge. Våra lagar har utformats ur ett kristet perspektiv, fram tills dess att socialismen beslöt att “avskaffa” Gud. Men Gud och den andliga verkligheten, går inte att “avskaffa”. Där Gud fått råda men städats ut, kommer i Hans stället onda andemakter in. Ingen kan väl betvivla detta, när vi ser Sveriges utveckling de sista åren.

Nu kommer onda andemakter – i form av islam. Idag står svenska politiker och Sverige som land på väg att böja sig för islam, och tillåta islam styra utformningen av våra lagar. 

Fattar alla vad detta betyder? Om detta förverkligas, blir Sverige ett lydrike under islam – landets lagar dikteras ju i praktiken av islam.

Låt oss be att så aldrig får ske!