Dörren – Herden – Vägen

Detta är några av de bilder Jesus lägger på sig själv. Det tar bara bråkdelen av en sekund för att se det unikum som den grammatiska formen ger dessa bilder. Det finns bara en dörr, en herde, en väg!

På många sätt talar Jesus om sig själv som den enda och när Jesus talar är det Fadern som talar genom Honom. Jesus är inte en av flera – Han, bara Han är…!

Vi får aldrig luras att tro på någon eller något annat. Inga allternativ finns, inte ens vår egen förträfflighet – om vi inte vill förkasta Bibeln som Guds Ord. Det går inte tro på flera möjligheter och Bibeln samtidigt – om vi inte vill göra Bibeln till en mänsklig filosofisk idésamling.

Bejakar vi flera vägar, förnekar vi Guds Ord.

Lämna en kommentar