Vi har framtiden!

Jag i Kristus och Kristus i Fadern, det innebär: “Jag i Fadern – i Gud…”

Amen! Tänk vilken oförtjänt verklighet vi får leva i, som tror på Jesus Kristus och låter oss omslutas av Honom. Vi lever redan här och nu i Gud, i Guds rike –  fast vi inte fysiskt alltid upplever det så.

Låt oss greppa och hålla fast vid detta, hur livet än ser ut. Vi är visserligen fortfarande bundna i köttet och det som tillhör köttets villkor. Men vi tillhör inte denna världens herre, vi tillhör himmelrikets Gud.

Denna världens herre kan aldrig behålla oss, som överlåtit oss till Gud genom att i  trons lydnad ge oss själva till Jesus Kristus. Vi tillhör inte denna världen och denna världens plågor för alltid. 

Vi tillhör Guds rike, vår framtid är ljus och bortom det vi ser – genom tro och överlåtelse till vår nya Herre,  Jesus Kristus.

Lämna en kommentar