Skuldbrevet är sönderrivet!

Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. (Kol2:8)

Många religiös människor jobbar hårt med sig själva. De oroar sig över brist på förmåga att nå fram till en nivå, där den gud de tror på inte längre fördömer dem utan – om än med nöd och näppe – accepterar dem.

Men vi är inte religiösa! Vi är Guds barn, i tro på Jesus Kristus. I Honom är vi långt mer än accepterade, vi är förlåtna och älskade!

Vi får tacka Gud, så ofta vi tänker på tron med glädje, eller kanske oror. Vår relation med Gud bygger inte på vår prestation, utan på vad Jesus Kristus gjort.

Det Han gjort kan inte Satan göra ogjort: Skuldbrevet är sönderrivet!

Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. (Kol2:13-14)

Lämna en kommentar